Prawo upadłościowe

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności:

  • opracowanie scenariuszy restrukturyzacji poza procedurą upadłościową
  • doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • zgłaszanie wierzytelności
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
  • doradztwo przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji układowych
  • prowadzenie postępowań o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości
  • doradztwo przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości