O nas

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. jest firmą prawniczą, której wspólnicy działają na rynku usług prawnych od 1998 roku.

Kancelarią zarządzają trzej wspólnicy: radca prawny Daniel Górecki, adwokat Konrad Nienartowicz oraz adwokat Daniel Grodziński. Zespół kancelarii uzupełniają aplikanci radcowscy i adwokaccy. Jesteśmy kancelarią prawniczą oferującą pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych. Ponadto adwokaci i radcowie prawni kancelarii świadczą doradztwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji finansowanych ze środków publicznych. Prawnicy kancelarii specjalizują się następujących dziedzinach: prawo spółek, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo czekowe i wekslowe, prawo karne. Nasz Zespół posiada doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie w zakresie umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umów: sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło i roboty budowlane, leasingu, pożyczki, rachunku bankowego, komisu, przewozu, składu, poręczenia oraz darowizny. Na co dzień zajmujemy się tak wyspecjalizowanymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej jak działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, leasing pracowniczy, prawo przewozowe.

Wspólnicy

Radca prawny Daniel Górecki (ur. 1972 r.)

Daniel Górecki

Absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów z kapitałem zagranicznym m.in. brytyjskim, niemieckim, holenderskim oraz koreańskim.

W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się on obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników) oraz wszelkich zagadnień związanych z umowami zawieranymi przez jego klientów (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach). Radca prawny Daniel Górecki posiada szerokie doświadczenie we współpracy ze spółkami akcyjnymi (min. stała obsługa Odtrans SA, Aspa SA, CEFARM-WROCŁAW SA, FUM Chofum w Chocianowie SA, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, Żegluga Bydgoska SA). W stałej współpracy z kancelariami niemieckimi prowadzi dla swoich Klientów pełną obsługę prawną na terenie Niemiec.

Do doświadczenia zawodowego mec. Góreckiego należy dodać także obsługę procesu budowlanego fabryki Bosch Układy Hamulcowe sp. z o.o. w Długołęce, zarządzanie procesem obsługi prawnej realizowanym na rzecz Banku Współpracy Europejskiej S.A., obsługa prawna prywatyzacji H. Cegielski SA w Poznaniu, a w ramach współpracy z działającą na innowacyjnym rynku nanotechnologii Grupą Nanotech uczestnictwo w tworzeniu i negocjacji systemu umów dotyczących przemysłowego wykorzystania unikalnego patentu z zakresu nanometalurgii.

Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością (min. Żegluga Bydgoska SA, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie, Polska Żegluga Śródlądowa sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o.), członkiem zarządów spółek należących do jego klientów Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., Foundrex sp. z o.o. bądź też likwidatorem spółek (m.in. Odratrans Nieruchomości sp. z o.o.).

W ramach współpracy z Poland Workforce sp. z o.o. (agencją pracy tymczasowej wyspecjalizowaną od lat w tzw. leasingu pracowniczym poza granicami Polski) Daniel Górecki od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transgranicznym delegowaniem pracowników. W ramach tej działalności tworzył min. wiele umów funkcjonujących na terenie Polski, Niemiec i Francji, zapewniał opiekę prawną w trakcie kontroli ZUS, organów skarbowych lub Inspekcji Pracy, także prowadzał z nimi spory, uczestniczył w szeregu szkoleń na terenie Polski i Niemiec.

Mec. Daniel Górecki pro publico bono zapewnił opiekę prawną w procesie tworzenia i organizacji spółki WKS Śląsk Wrocław Handball Team sp. z o.o., która kontynuuje w tej dyscyplinie tradycję WKS Śląsk Wrocław.

Adwokat Daniel Grodziński (ur. 1974 r.)

Daniel Grodziński

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego i prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawa karnego. Od 2004 r. obsługuje i doradza krajowym i zagranicznym klientom inwestującym na Dolnym Śląsku, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Świadczył usługi w zakresie restrukturyzacji spółek. Doradzał w zakresie przygotowywania projektów umów, reprezentacji klientów w negocjacjach, prowadzenia spraw sądowych. Ponadto świadczył usługi doradcze na rzecz Zgromadzeń Wspólników, Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W zakresie jego działań znajdowały się zakładanie i likwidacja spółek, połączenia, przejęcia, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence dla spółek. W przypadku spółek położonych w strefach ekonomicznych dodatkowo doradztwo obejmowało nabywanie nieruchomości, uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności, jak również postępowania w sprawie zmiany pozwolenia lub przedłużanie terminu do spełniania warunków zezwolenie, przygotowaniu umów o roboty budowlane, negocjowaniu umów z dostawcami. W zakresie prawa karnego mec. Grodziński reprezentuje klientów przed sądami sprawach karnych i wykroczeniowych, zarówno jako oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

W latach 2004 – 2012 zarządzał wrocławskim biurem kancelarii Wierzbowski Eversheds. Brał udział w wielu warsztatach i seminariach dla klientów jako mówca, jak również w licznych szkoleniach zawodowych i managerskich, posiada liczne kontakty w środowisku dolnośląskich przedsiębiorców, firm doradczych (PwC, E&Y, Deloitte) oraz władz miasta.

W dotychczasowej działalności doradzał miedzy innymi następującym podmiotom: Canon, Lenovo, Opera Software, Provident, Pentair, Orsay, Mead Johnson, Danfoss, McCain, VB Leasing, AmRest, Whirlpool, Wabco, Suedzucker, PCC Rokita, Wrocław 2012, Filharmonia Wrocławska.

Adwokat Konrad Nienartowicz (ur. 1982 r.)

Adwokat Konrad Nienartowicz specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jako prawnik posiada duże doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. Zajmował się opracowywaniem wielu opinii prawnych i ekspertyz w tej dziedzinie. Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego, jak również prawa przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogą śródlądową i morską. W kręgu jego zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu wdrażania oraz funkcjonowania norm ładu korporacyjnego.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Obecnie odpowiedzialny jest między innymi za obsługę Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS (dawniej ODRATRANS ), w ramach której w roku 2011 oraz 2014 brał m.in. udział w przygotowaniu emisji obligacji odsetkowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu CATALYST, prowadzonego na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w roku 2012 uczestniczył w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji spółki i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od roku 2013 Konrad Nienartowicz świadczy usługi prawne i doradcze na rzecz polskich filii międzynarodowej Grupy Kapitałowej TAVISTOCK, w zakres których, oprócz zwyczajowej pomocy prawnej, wchodzi m.in. opracowywanie strategii, restrukturyzacja oraz ocena potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W kręgu obsługiwanych podmiotów znajdują się także spółki wykonujące działalność deweloperską, spółki medyczne, czy spółki świadczące swoje usługi z zakresu tworzenia i stosowania nowych technologii. Istotną część wśród obsługiwanych klientów stanowią ponadto spółki rolnicze, zajmujące się uprawą roślinną i hodowlą zwierzęcą.

W ramach obsługi prawnej zajmuje się pomocą prawną związaną z umowami zawieranymi przez jego Klientów, doradztwem korporacyjnym, bieżącym doradztwem w zakresie działalności organów spółek, a także rozwiązywaniem problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa oraz pozostałymi problemami prawno-biznesowymi.

Oprócz obsługi przedsiębiorców i uczestniczenia w negocjacjach handlowych oraz doradzaniu przy realizacji inwestycji, zajmuje się także reprezentowaniem Klientów w sporach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz administracyjnymi.

Konrad Nienartowicz brał również udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych sprzedawanych lub prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak również w licznych podziałach, łączeniach i przekształceniach spółek handlowych.

Jest członkiem wielu Rad Nadzorczych, w których odpowiada za kontrolę przestrzegania ogólnych i wewnętrznych przepisów prawa.

Adwokat Urszula Siwicka - Młodszy Wspólnik

Urszula Siwicka

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Z Kancelarią współpracuje od 2010 roku.

Jest absolwentem prawa oraz administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium zagraniczne w ramach programu Socrates – Erasmus na Uniwersytecie w Tromso (Norwegia) , a także była uczestnikiem Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym oraz prawie umów handlowych. Zajmuje się obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek) oraz bieżącą obsługą prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Zespół

Prawnicy

Adwokat Irmina Dąbkowska

Irmina Dąbkowska

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Stypendystka programu Erasmus na Georg-August Universität Göttingen oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Johannes Gutenberg Universität Mainz. Uczestniczka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych.

 Z Kancelarią związana od 2012 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

 Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Adwokat Anna Skrobała

Anna Skrobala

Adwokat wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Łodzi i Wrocławiu oraz jako prawnik korporacyjny grupy spółek z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, handlowym, własności intelektualnej (w tym autorskim) oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Słuchaczka studiów podyplomowych Akademia Spółek organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Radca prawny Ewa Tonderys-Jedoń

Ewa Tonderys-Jedoń

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradztwie korporacyjnym, bieżącym doradztwie w zakresie działalności organów spółek, obsłudze prawnej procesów korporacyjnych, analizie kontraktów w szczególności z dziedziny transportu kolejowego.

Radca prawny Ewa Tonderys-Jedoń posiada szerokie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 roku, we wrocławskich kancelariach prawnych oraz korporacjach, zajmując się między innymi:
– bieżącą obsługą korporacyjną spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
– sporządzaniem projektów, negocjacji ich treści oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
– przygotowaniem projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
– przeprowadzaniem badań due diligence w zgodności z zasadami ładu korporacyjnego.

Aktualnie prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Jest odpowiedzialna między innymi za obsługę Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS.

Radca prawny Julia Aleksandra Pajkert

Julia Aleksandra Pajkert

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i uczestniczka studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których publikowała m.in. w Rocznikach Centrum im. Willy Brandta oraz Przeglądzie Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożycielka Poradni Prawnej ELSA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2002 roku, w kancelariach prawnych oraz korporacjach, m.in. międzynarodowym koncernie STEINHOFF, zajmując się przede wszystkim obsługą spółek kapitałowych (w tym niepublicznych i publicznych spółek akcyjnych), procesów korporacyjnych (zakładanie, przekształcenia i łączenie spółek handlowych), tworzeniem i negocjowaniem kontraktów handlowych, prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawem pracy (m.in. współpracą ze strony zarządów ze związkami zawodowymi oraz procesami zwolnień grupowych). Jako Koordynator ds. Projektów Prawnych spółek grupy STEINHOFF brała także udział w rozszerzeniu Kostrzyńsko Słubickiej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto interesuje się szeroko rozumianą cywilistyką oraz prawem rodzinnym. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Biegle włada językiem angielskim, obsługę powadzi także dla Klientów niemieckojęzycznych. Z Kancelarią PGNG związana od 2017 roku.

Radca prawny Joanna Zdunkowska

Joanna Zdunkowska

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas kilkunastoletniej pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa umów handlowych.

Świadcząc pomoc prawną na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgłębiła wiedzę z zakresu tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emisji certyfikatów inwestycyjnych i bieżącej obsługi funduszy. Brała udział w rejestracji wielu niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Brała udział również w przygotowaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych dotyczących obrotu wierzytelnościami. W trakcie wieloletniej praktyki obsługiwała kilkadziesiąt portfeli wierzytelności, m.in. bankowych, z branży transportowej, IT, reklamowej i budowlanej.

Ma również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługa przedsiębiorców, w tym również procesami łączenia spółek kapitałowych.
Z Kancelarią współpracuje od 2017 roku.
.

Aplikant Radcowski Jakub Kędzierski

Jakub Kędzierski

Aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu prawa spółek handlowych. Doświadczenie zdobywał w kilku szczecińskich oraz wrocławskich kancelariach prawnych. Jego specjalizacje oraz zainteresowana zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, skutecznym reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, w których brał udział w charakterze profesjonalnego pełnomocnika, jak również w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym związanych przede wszystkim z rejestracją podmiotów gospodarczych.

Aplikant Radcowski Albert Knych

Albert Knych

Aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu, które ukończył w 2017 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami zajmującymi się dochodzeniem wierzytelności korporacyjnych.

Od stycznia 2019 roku rozpoczął pracę w Kancelarii, w której poprzez codzienną sumienną pracę realizuje swoje zainteresowania wiązane z prawem gospodarczym. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.

Jego pasją jest rozwój osobisty oraz psychologia. W wolnych chwilach zagłębia wiedzę z zakresu kognitywistki i negocjacji oraz trenuje sporty walki.

Pracownicy administracyjni

Dyrektor kancelarii Irena Mikulska

Irena MikulskaW 2006 r. ukończyła Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość w zakresie rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Z Kancelarią współpracuje od roku 2005 r.

Jest w szczególności odpowiedzialna za realizację strategii marketingowej oraz nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Kancelarii. Koordynuje pracę podległego Zespołu pracowników. Ponadto, odpowiedzialna również za kontakt z klientami, a także wszelkimi organizacjami, w tym w szczególności sądami, organami podatkowymi.

Asystentka Magdalena Żurawska

Magdalena Żurawska

Absolwentka europeistyki na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studentka studiów magisterskich z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest odpowiedzialna za kompleksową obsługę sekretariatu, koordynację przepływu dokumentów oraz asystowanie pracownikom i wspólnikom w realizacji zadań w kancelarii.
Z kancelarią współpracuje od 2018 roku.