Radcowie prawni i adwokaci – kancelaria Wrocław

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. jest firmą prawniczą, której wspólnicy działają na rynku usług prawnych od 1998 roku.

Kancelarią zarządzają trzej wspólnicy: radca prawny Daniel Górecki, adwokat Konrad Nienartowicz oraz adwokat Daniel Grodziński. Zespół kancelarii uzupełniają aplikanci radcowscy i adwokaccy. Jesteśmy kancelarią prawniczą oferującą pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych. Ponadto adwokaci i radcowie prawni kancelarii świadczą doradztwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji finansowanych ze środków publicznych.

Specjalizacje prawników kancelarii PGNG

Prawnicy kancelarii specjalizują się następujących dziedzinach: prawo spółek, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo czekowe i wekslowe, prawo karne. Nasz Zespół posiada doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie w zakresie umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umów: sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło i roboty budowlane, leasingu, pożyczki, rachunku bankowego, komisu, przewozu, składu, poręczenia oraz darowizny. Na co dzień zajmujemy się tak wyspecjalizowanymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej jak działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, leasing pracowniczy, prawo przewozowe.

Zapraszamy do kontaktu.

Wspólnicy

Radca prawny Daniel Górecki (ur. 1972 r.)

Daniel Górecki

Absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów z kapitałem zagranicznym m.in. brytyjskim, niemieckim, holenderskim oraz koreańskim.

W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się on obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników) oraz wszelkich zagadnień związanych z umowami zawieranymi przez jego klientów (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach). Radca prawny Daniel Górecki posiada szerokie doświadczenie we współpracy ze spółkami akcyjnymi (min. stała obsługa Odtrans SA, Aspa SA, CEFARM-WROCŁAW SA, FUM Chofum w Chocianowie SA, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, Żegluga Bydgoska SA). W stałej współpracy z kancelariami niemieckimi prowadzi dla swoich Klientów pełną obsługę prawną na terenie Niemiec.

Do doświadczenia zawodowego mec. Góreckiego należy dodać także obsługę procesu budowlanego fabryki Bosch Układy Hamulcowe sp. z o.o. w Długołęce, zarządzanie procesem obsługi prawnej realizowanym na rzecz Banku Współpracy Europejskiej S.A., obsługa prawna prywatyzacji H. Cegielski SA w Poznaniu, a w ramach współpracy z działającą na innowacyjnym rynku nanotechnologii Grupą Nanotech uczestnictwo w tworzeniu i negocjacji systemu umów dotyczących przemysłowego wykorzystania unikalnego patentu z zakresu nanometalurgii.

Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością (min. Żegluga Bydgoska SA, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie, Polska Żegluga Śródlądowa sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o.), członkiem zarządów spółek należących do jego klientów Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., Foundrex sp. z o.o. bądź też likwidatorem spółek (m.in. Odratrans Nieruchomości sp. z o.o.).

W ramach współpracy z Poland Workforce sp. z o.o. (agencją pracy tymczasowej wyspecjalizowaną od lat w tzw. leasingu pracowniczym poza granicami Polski) Daniel Górecki od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transgranicznym delegowaniem pracowników. W ramach tej działalności tworzył min. wiele umów funkcjonujących na terenie Polski, Niemiec i Francji, zapewniał opiekę prawną w trakcie kontroli ZUS, organów skarbowych lub Inspekcji Pracy, także prowadzał z nimi spory, uczestniczył w szeregu szkoleń na terenie Polski i Niemiec.

Mec. Daniel Górecki pro publico bono zapewnił opiekę prawną w procesie tworzenia i organizacji spółki WKS Śląsk Wrocław Handball Team sp. z o.o., która kontynuuje w tej dyscyplinie tradycję WKS Śląsk Wrocław.

Adwokat Daniel Grodziński (ur. 1974 r.)

Daniel Grodziński

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego i prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawa karnego. Od 2004 r. obsługuje i doradza krajowym i zagranicznym klientom inwestującym na Dolnym Śląsku, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Świadczył usługi w zakresie restrukturyzacji spółek. Doradzał w zakresie przygotowywania projektów umów, reprezentacji klientów w negocjacjach, prowadzenia spraw sądowych. Ponadto świadczył usługi doradcze na rzecz Zgromadzeń Wspólników, Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W zakresie jego działań znajdowały się zakładanie i likwidacja spółek, połączenia, przejęcia, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence dla spółek. W przypadku spółek położonych w strefach ekonomicznych dodatkowo doradztwo obejmowało nabywanie nieruchomości, uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności, jak również postępowania w sprawie zmiany pozwolenia lub przedłużanie terminu do spełniania warunków zezwolenie, przygotowaniu umów o roboty budowlane, negocjowaniu umów z dostawcami. W zakresie prawa karnego mec. Grodziński reprezentuje klientów przed sądami sprawach karnych i wykroczeniowych, zarówno jako oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

W latach 2004 – 2012 zarządzał wrocławskim biurem kancelarii Wierzbowski Eversheds. Brał udział w wielu warsztatach i seminariach dla klientów jako mówca, jak również w licznych szkoleniach zawodowych i managerskich, posiada liczne kontakty w środowisku dolnośląskich przedsiębiorców, firm doradczych (PwC, E&Y, Deloitte) oraz władz miasta.

W dotychczasowej działalności doradzał miedzy innymi następującym podmiotom: Canon, Lenovo, Opera Software, Provident, Pentair, Orsay, Mead Johnson, Danfoss, McCain, VB Leasing, AmRest, Whirlpool, Wabco, Suedzucker, PCC Rokita, Wrocław 2012, Filharmonia Wrocławska.

Adwokat Konrad Nienartowicz (ur. 1982 r.)

Adwokat Konrad Nienartowicz specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jako prawnik posiada duże doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. Zajmował się opracowywaniem wielu opinii prawnych i ekspertyz w tej dziedzinie. Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego. W kręgu jego zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu wdrażania oraz funkcjonowania norm ładu korporacyjnego.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Obecnie odpowiedzialny jest między innymi za obsługę Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS (dawniej ODRATRANS ), w ramach której w roku 2011 oraz 2014 brał m.in. udział w przygotowaniu emisji obligacji odsetkowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu CATALYST, prowadzonego na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w roku 2012 uczestniczył w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji spółki i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od roku 2013 Konrad Nienartowicz świadczy usługi prawne i doradcze na rzecz polskich filii międzynarodowej Grupy Kapitałowej TAVISTOCK, w zakres których, oprócz zwyczajowej pomocy prawnej, wchodzi m.in. opracowywanie strategii, restrukturyzacja oraz ocena potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W kręgu obsługiwanych podmiotów znajdują się także spółki wykonujące działalność deweloperską, spółki medyczne, czy spółki świadczące swoje usługi z zakresu tworzenia i stosowania nowych technologii. Istotną część wśród obsługiwanych klientów stanowią ponadto spółki rolnicze, zajmujące się uprawą roślinną i hodowlą zwierzęcą.

W ramach obsługi prawnej zajmuje się pomocą prawną związaną z umowami zawieranymi przez jego Klientów, doradztwem korporacyjnym, bieżącym doradztwem w zakresie działalności organów spółek, a także rozwiązywaniem problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa oraz pozostałymi problemami prawno-biznesowymi.

Konrad Nienartowicz brał również udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych sprzedawanych lub prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak również w licznych podziałach, łączeniach i przekształceniach spółek handlowych.

Jest członkiem wielu Rad Nadzorczych, w których odpowiada za kontrolę przestrzegania ogólnych i wewnętrznych przepisów prawa.

Zespół

Prawnicy

Radca prawny Barbara Chamska

Barbara Chamska

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2015 roku, we wrocławskich kancelariach prawnych oraz firmach windykacyjnych. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, a także prawa upadłościowego. Świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego zgłębiła wiedzę z zakresu prawa odszkodowawczego.

W trakcie wieloletniej praktyki obsługiwała portfele wierzytelności bankowych i ubezpieczeniowych. Przy współpracy z niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym tworzyła i negocjowała kontrakty handlowe.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługa podmiotów gospodarczych.
Z Kancelarią współpracuje od 2019 roku.

W wolnym czasie uczy się gry na skrzypcach i czyta kryminały. Miłośniczka sportów wodnych i zimowych. Od niedawna próbuje swoich sił podczas zjazdów na lokalnych single track’ach. Zawsze gotowa na dalekie podróże.

Radca prawny Joanna Zdunkowska

Joanna Zdunkowska

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas kilkunastoletniej pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa umów handlowych.

Świadcząc pomoc prawną na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgłębiła wiedzę z zakresu tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emisji certyfikatów inwestycyjnych i bieżącej obsługi funduszy. Brała udział w rejestracji wielu niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Brała udział również w przygotowaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych dotyczących obrotu wierzytelnościami. W trakcie wieloletniej praktyki obsługiwała kilkadziesiąt portfeli wierzytelności, m.in. bankowych, z branży transportowej, IT, reklamowej i budowlanej.

Ma również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługa przedsiębiorców, w tym również procesami łączenia spółek kapitałowych.

Z Kancelarią współpracuje od 2017 roku.

Radca prawny Estera Raczycka

Estera Raczycka

Radca prawny wpisany na listę Radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zdobywa doświadczenie zawodowe w Głogowskich oraz Wrocławskich kancelariach prawnych. Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem pracy.

W wolnych chwilach uwielbia chodzić po górach oraz jeździć na rowerze.

Pracownicy administracyjni

Dyrektor kancelarii Irena Mikulska

Irena Mikulska

W 2006 r. ukończyła Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość w zakresie rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Następnie w roku 2023 r. ukończyła Uniwersytet WSB Merito uzyskawszy tytuł magistra Logistyki w specjalizacji procesy logistyczne w biznesie.

Z Kancelarią współpracuje od roku 2005 r.

Jest w szczególności odpowiedzialna za realizację strategii marketingowej oraz nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Kancelarii. Koordynuje pracę podległego Zespołu pracowników. Ponadto, odpowiedzialna również za kontakt z klientami, a także wszelkimi organizacjami, w tym w szczególności sądami, organami podatkowymi.

Jej pasją jest gotowanie, a także aktywne spędzanie wolnego czasu na siłowni, fitnessie oraz nartach. Miłośniczka książek, w szczególności kryminałów oraz thrillerów

Współpraca

Adwokat Barbara Krechowiecka

Barbara Krechowiecka

Adwokat Barbara Krechowiecka posiada duże doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego, spadkowego i rodzinnego, prawa pracy oraz w zakresie prawa wykroczeń i prawa karnego, również karnego skarbowego. Specjalizuje się w reprezentacji stron (osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów) przed instytucjami, organami postępowania przygotowawczego oraz w postepowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prowadzi również stałą i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym, w ramach której zajmuje się pomocą prawną związaną z umowami, bieżącym doradztwem oraz wykładnią i rozwiązywaniem problemów prawno-biznesowych, a także negocjacjami przedsądowymi lub negocjacjami w trakcie toczących się procesów sądowych. Obsługiwani klienci działają na rynku usług ochrony osób i mienia, produkcji, usług pocztowych, usług transportowych, medycznych oraz oświaty.

W swojej wieloletniej praktyce zawodowej prowadziła różnorodne profile działalności gospodarczej, zdobywając doświadczenie m.in. w dziedzinie usług ochrony osób i mienia (również w zakresie opiniowania planów ochrony i organizacji imprez masowych, problematyki SUFO oraz problematyki stosowania środków przymusu bezpośredniego), usług finansowych i szkolnictwa. Odbyła również szkolenie z zakresu mediacji, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku, uzyskując przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.

Poza reprezentacją osób fizycznych i podmiotów gospodarczych adwokat Barbara Krechowiecka, ma doświadczenie w reprezentacji w postępowaniach dyscyplinarnych służb mundurowych i osób pełniących inne stanowiska i funkcje publiczne, w szczególności posiada szczegółową wiedzę i doświadczenie niezbędne dla reprezentacji funkcjonariuszy policji oraz funkcjonariuszy straży więziennej w postępowaniach wewnętrznych oraz sądowych.