Prawo spółek

 • Przygotowywanie umów spółek, statutów i regulaminów
 • Zakładanie i rejestracja spółek handlowych
 • Dokonywanie zmian w rejestrach spółek
 • Wsparcie we wnoszeniu aportów do spółek i pomoc w podwyższeniu kapitału zakładowego
 • Pomoc w przenoszeniu i obciążaniu praw wspólników
 • Przenoszenie udziałów i akcji w spółkach
 • Przeglądy i optymalizacja umów spółek, statutów i regulaminów dostosowanie ich do zmian w prawie oraz zmian w działalności Klienta
 • Regulacja przepływów kapitałowych pomiędzy spółkami oraz spółkami i ich wspólnikami
 • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • Reprezentowanie wspólnika w konfliktach w spółce
 • Pomoc w likwidacji spółek