Postępowania sądowe i administracyjne

Prawnicy naszej kancelarii świadczą doradztwo i zastępstwo we wszystkich stadiach postępowań sądowych, w szczególności:

  • postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
  • postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
  • postępowaniu przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc;
  • postępowaniu egzekucyjnym;
  • postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • postępowaniu karnym

 

Usługi w tym zakresie obejmują ponadto:

  • wszczynanie postępowań,
  • sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w toczących się postępowaniach,
  • reprezentację przed wszelkimi sądami, w tym Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz organów administracji i samorządów, zarówno w sprawach ustrojowych jak i bieżącej obsługi prawnej.