Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone wspólnie z naszym doradcą podatkowym obejmuje:

 • ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji
 • pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych
 • doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników
 • przygotowanie przedsiębiorców do transakcji zbycia udziałów i innych aktywów, uwzględniające możliwą minimalizację obciążeń podatkowych

 

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych oferujemy:

 • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych lub celnych
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych
 • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację na rozprawach
 • pełną obsługę postępowań karnoskarbowych