Nieruchomości/Inwestycje budowlane

Nasze doradztwo prawne w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych dotyczy projektów na każdym etapie transakcji i inwestycji. Świadczone przez kancelarię usługi obejmują:

  • analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych wraz z identyfikacją ryzyk i doradztwem w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz (due diligence)
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji; ustalanie przesłanek i działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych
  • opracowywanie umów dzierżawy i najmu
  • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • doradztwo w zakresie transakcji typu sale-and-lease-back,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
  • opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich
  • obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych)
  • kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp.