Inwestycje zagraniczne/specjalne strefy ekonomiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców inwestujących lub prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji. Nasze usługi doradcze obejmują m.in.:

  • opracowywanie struktur prawnych inwestycji
  • opracowanie możliwości uzyskania pomocy publicznej
  • doradztwo na rzecz inwestorów dotyczące warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości
  • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z jednostkami samorządu terytorialnego i oraz zarządami SSE
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla celów przetargów oraz rokowań ogłaszanych przez SSE oraz reprezentowanie inwestorów w tych przetargach i rokowaniach
  • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Ministrem Gospodarki dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE