Radca prawny Daniel Górecki (ur. 1972 r.)

Daniel Górecki

Absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów z kapitałem zagranicznym m.in. brytyjskim, niemieckim, holenderskim oraz koreańskim.

W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się on obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników) oraz wszelkich zagadnień związanych z umowami zawieranymi przez jego klientów (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach). Radca prawny Daniel Górecki posiada szerokie doświadczenie we współpracy ze spółkami akcyjnymi (min. stała obsługa Odtrans SA, Aspa SA, CEFARM-WROCŁAW SA, FUM Chofum w Chocianowie SA, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, Żegluga Bydgoska SA). W stałej współpracy z kancelariami niemieckimi prowadzi dla swoich Klientów pełną obsługę prawną na terenie Niemiec.

Do doświadczenia zawodowego mec. Góreckiego należy dodać także obsługę procesu budowlanego fabryki Bosch Układy Hamulcowe sp. z o.o. w Długołęce, zarządzanie procesem obsługi prawnej realizowanym na rzecz Banku Współpracy Europejskiej S.A., obsługa prawna prywatyzacji H. Cegielski SA w Poznaniu, a w ramach współpracy z działającą na innowacyjnym rynku nanotechnologii Grupą Nanotech uczestnictwo w tworzeniu i negocjacji systemu umów dotyczących przemysłowego wykorzystania unikalnego patentu z zakresu nanometalurgii.

Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością (min. Żegluga Bydgoska SA, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie, Polska Żegluga Śródlądowa sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o.), członkiem zarządów spółek należących do jego klientów Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., Foundrex sp. z o.o. bądź też likwidatorem spółek (m.in. Odratrans Nieruchomości sp. z o.o.).

W ramach współpracy z Poland Workforce sp. z o.o. (agencją pracy tymczasowej wyspecjalizowaną od lat w tzw. leasingu pracowniczym poza granicami Polski) Daniel Górecki od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transgranicznym delegowaniem pracowników. W ramach tej działalności tworzył min. wiele umów funkcjonujących na terenie Polski, Niemiec i Francji, zapewniał opiekę prawną w trakcie kontroli ZUS, organów skarbowych lub Inspekcji Pracy, także prowadzał z nimi spory, uczestniczył w szeregu szkoleń na terenie Polski i Niemiec.

Mec. Daniel Górecki pro publico bono zapewnił opiekę prawną w procesie tworzenia i organizacji spółki WKS Śląsk Wrocław Handball Team sp. z o.o., która kontynuuje w tej dyscyplinie tradycję WKS Śląsk Wrocław.