Prawo rodzinne

  • Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i o separacji
  • Prowadzenie negocjacji i reprezentowanie klientów przy ustanawianiu sądowej lub notarialnej rozdzielności majątkowej i przy podziale majątku wspólnego małżonków
  • Doradztwo przy sporządzaniu umów majątkowych małżeńskich
  • Reprezentowanie klientów w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • Prowadzenie spraw o ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów