Prawo papierów wartościowych

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we wszystkich aspektach związanych z ofertami publicznymi i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego.
W szczególności Kancelaria pomaga przy:

  • kompleksowej obsłudze prawnej emisji papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji, warrantów), w tym emisji dokonywanych w trybie oferty publicznej,
  • wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW i na nowym rynku NEW CONNECT,
  • przygotowywaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
  • przygotowywaniu programów opcji menedżerskich,
  • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne,
  • dokonywaniu wezwań na akcje spółek publicznych i przy przekraczaniu progów głosów w spółkach publicznych,
  • postępowaniu administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego.