Prawo karne gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego poprzez:

  • obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.

Dodatkowo kancelaria świadczy pomoc w przestępstwach związanych z narkotykami, karnym prawem pracy, karnym prawem lekarskim i medycznym, prawem karnym skarbowym, karnym prawem gospodarczym oraz prawem wykroczeń.

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do postępowania wykonawczego.