Prawo cywilne

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego oferujemy prowadzenie następujących spraw:

 • sprawy o zapłatę,
 • unieważnienie umowy,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania za szkody majątkowe
 • zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe,
 • skarga pauliańska,
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań,
 • darowizna,
 • prawo dożywocia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane.