Radca prawny Ewa Tonderys-Jedoń

Ewa Tonderys-Jedoń

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradztwie korporacyjnym, bieżącym doradztwie w zakresie działalności organów spółek, obsłudze prawnej procesów korporacyjnych, analizie kontraktów w szczególności z dziedziny transportu kolejowego.

Radca prawny Ewa Tonderys-Jedoń posiada szerokie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 roku, we wrocławskich kancelariach prawnych oraz korporacjach, zajmując się między innymi:
– bieżącą obsługą korporacyjną spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
– sporządzaniem projektów, negocjacji ich treści oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
– przygotowaniem projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
– przeprowadzaniem badań due diligence w zgodności z zasadami ładu korporacyjnego.

Aktualnie prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Jest odpowiedzialna między innymi za obsługę Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS.