Asystentka Magdalena Żurawska

Magdalena Żurawska

Absolwentka europeistyki na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studentka studiów magisterskich z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest odpowiedzialna za kompleksową obsługę sekretariatu, koordynację przepływu dokumentów oraz asystowanie pracownikom i wspólnikom w realizacji zadań w kancelarii.
Z kancelarią współpracuje od 2018 roku.