Radca prawny Joanna Zdunkowska

Joanna Zdunkowska

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas kilkunastoletniej pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa umów handlowych.

Świadcząc pomoc prawną na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgłębiła wiedzę z zakresu tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emisji certyfikatów inwestycyjnych i bieżącej obsługi funduszy. Brała udział w rejestracji wielu niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Brała udział również w przygotowaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych dotyczących obrotu wierzytelnościami. W trakcie wieloletniej praktyki obsługiwała kilkadziesiąt portfeli wierzytelności, m.in. bankowych, z branży transportowej, IT, reklamowej i budowlanej.

Ma również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługa przedsiębiorców, w tym również procesami łączenia spółek kapitałowych.
Z Kancelarią współpracuje od 2017 roku.
.