Aplikant Radcowski Jakub Kędzierski

Jakub Kędzierski

Aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu prawa spółek handlowych. Doświadczenie zdobywał w kilku szczecińskich oraz wrocławskich kancelariach prawnych. Jego specjalizacje oraz zainteresowana zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, skutecznym reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, w których brał udział w charakterze profesjonalnego pełnomocnika, jak również w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym związanych przede wszystkim z rejestracją podmiotów gospodarczych.