Adwokat Irmina Dąbkowska

Irmina Dąbkowska

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Stypendystka programu Erasmus na Georg-August Universität Göttingen oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Johannes Gutenberg Universität Mainz. Uczestniczka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych.

 Z Kancelarią związana od 2012 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

 Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.