Radca prawny Malwina Kołodziej

Malwina Kołodziej

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.
W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się w głównej mierze prowadzeniem procesów cywilnych, obsługą podmiotów gospodarczych, w tym opiniowaniem i sporządzaniem umów handlowych oraz dochodzeniem odszkodowań.
Przedmiotem jej zawodowych zainteresowań jest prawo spółek oraz prawo pracy.

Biegle posługuje się językiem angielskim