Aplikant adwokacki Szymon Wawrzyniak

Aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego materialnego, dotyczącej przestępstw narkotykowych. Wiedzę z zakresu prawa karnego pogłębiał uczestnicząc w Kole Naukowym Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza, działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim, w którym to kole powierzono mu funkcję skarbnika.