Aplikantka adwokacka Aleksandra Pietraszewska

Aleksandra Pietraszewska

Aplikantka adwokacka wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu, który ukończyła obroną pracy magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego. Dwukrotny stypendysta stypendium rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni aktywny członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Sekcji Dyżurów oraz Sekcji Praw Konsumenta. Zainteresowanie prawem cywilnym i postępowaniem cywilnym rozwijała jako Wiceprezes Naukowego Koła Cywilistów, co wiązało się z czynnym udziałem w wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. w Opolu, Warszawie czy Toruniu.

Autorka kilku artykułów naukowych, wydanych m.in. w Zeszycie Naukowym „Prawo autorskie i własność przemysłowa” oraz w monografii „Bezpłatna pomoc prawna”, która ukazała się pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku wrocławskich kancelariach prawnych.