Adwokat Anna Skrobała

Anna Skrobala

Adwokat wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Łodzi i Wrocławiu oraz jako prawnik korporacyjny grupy spółek z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, handlowym, własności intelektualnej (w tym autorskim) oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Słuchaczka studiów podyplomowych Akademia Spółek organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.