Radca prawny dr Michał Bernaczyk

Michał Bernaczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbył aplikację radcowską pod patronatem mec. Daniela Góreckiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się głównie w prawie konstytucyjnym, europejskim i administracyjnym. Jest ogólnopolskiej klasy specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa do informacji publicznej. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek poświęconych tym zagadnieniom (link). Ponadto posiada duże doświadczenie w prawie nieruchomości (obrót nieruchomościami, prawo lokalowe i prawo budowlane, wywłaszczenia i zwroty nieruchomości). Zajmuje się również problematyką przetwarzania informacji z wykorzystaniem nowych technologii (IT), ochroną własności intelektualnej, prywatności i danych osobowych w mediach elektronicznych.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów działających w branży IT oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach wskazanej pomocy prawnej świadczy również usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Posiada tytuł doktora nauk prawnych i pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżniany nauczyciel akademicki, uczestnik programów badawczych w Polsce i zagranicą. Ekspert Biura Analiz Sejmowych i Senatu RP. Aktualnie pełni funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP VII kadencji.

Prelegent i wykonawca licznych szkoleń, wykładów adresowanych do sędziów, prokuratorów, administracji rządowej, samorządowej poświęconych dostępowi do informacji publicznej, ochronie informacji i jej ponownemu wykorzystywaniu.
Biegle posługuje się językiem angielskim (prawniczym).