Aleksandra Walasek

Aleksandra Walasek, studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka seminarium z zakresu prawa rzeczowego.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 r. Zatrudniona na stanowisku asystentki.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowo – egzekucyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.

Na co dzień udziela również wsparcia wspólnikom oraz pracownikom w zakresie zadań w Kancelarii, odpowiada za współpracę z podmiotami zewnętrznymi, zapewnia prawidłowy przepływ informacji pomiędzy biurem, klientami, sądami bądź różnego rodzaju instytucjami.

Interesuje się szeroko rozumianym prawem handlowym oraz prawem obrotu nieruchomościami.

Biegle posługuje się językiem angielskim.