O nas

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. jest firmą prawniczą, której wspólnicy działają na rynku usług prawnych od 1998 roku.

 

Kancelarią zarządzają trzej wspólnicy: radca prawny Daniel Górecki, adwokat Konrad Nienartowicz oraz adwokat Daniel Grodziński. Zespół kancelarii uzupełniają aplikanci radcowscy i adwokaccy.

Jesteśmy kancelarią prawniczą oferującą pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych. Ponadto adwokaci i radcowie prawni kancelarii świadczą doradztwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji finansowanych ze środków publicznych.

Prawnicy kancelarii specjalizują się następujących dziedzinach: prawo spółek, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo czekowe i wekslowe, prawo karne.

Nasz Zespół posiada doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie w zakresie umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umów: sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło i roboty budowlane, leasingu, pożyczki, rachunku bankowego, komisu, przewozu, składu, poręczenia oraz darowizny.

Na co dzień zajmujemy się tak wyspecjalizowanymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej jak działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, leasing pracowniczy, prawo przewozowe.

Wspólnicy

Radca prawny Daniel Górecki (ur. 1972 r.)

Daniel GóreckiAbsolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów z kapitałem zagranicznym m.in. brytyjskim, niemieckim, holenderskim oraz koreańskim.

W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się on obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników) oraz wszelkich zagadnień związanych z umowami zawieranymi przez jego klientów (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach). Radca prawny Daniel Górecki posiada szerokie doświadczenie we współpracy ze spółkami akcyjnymi (min. stała obsługa Odtrans SA, Aspa SA, CEFARM-WROCŁAW SA, FUM Chofum w Chocianowie SA, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, Żegluga Bydgoska SA). W stałej współpracy z kancelariami niemieckimi prowadzi dla swoich Klientów pełną obsługę prawną na terenie Niemiec.

Do doświadczenie zawodowego mec. Góreckiego należy dodać także obsługę procesu budowlanego fabryki Bosch Układy Hamulcowe sp. z o.o. w Długołęce, zarządzanie procesem obsługi prawnej realizowanym na rzecz Banku Współpracy Europejskiej S.A., obsługa prawna prywatyzacji H. Cegielski SA w Poznaniu, a w ramach współpracy z działającą na innowacyjnym rynku nanotechnologii Grupą Nanotech uczestnictwo w tworzeniu i negocjacji systemu umów dotyczących przemysłowego wykorzystania unikalnego patentu z zakresu nanometalurgii.

Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rady nad nadzorczych spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością (min. Żegluga Bydgoska SA, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie, Polska Żegluga Śródlądowa sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o.), członkiem zarządów spółek należących do jego klientów Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., Foundrex sp. z o.o. bądź też likwidatorem spółek (min. Odratrans Nieruchomości sp. z o.o.).

W ramach współpracy z Poland Workforce sp. z o.o. (agencją pracy tymczasowej wyspecjalizowaną od lat w tzw. leasingu pracowniczym poza granicami Polski) Daniel Górecki od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transgranicznym delegowaniem pracowników. W ramach tej działalności tworzył min. wiele umów funkcjonujących na terenie Polski, Niemiec i Francji, zapewniał opiekę prawną w trakcie kontroli ZUS, organów skarbowych lub Inspekcji Pracy, także prowadzał z nimi spory, uczestniczył w szeregu szkoleń na terenie Polski i Niemiec.

Mec. Daniel Górecki pro publico bono zapewnił opiekę prawną w procesie tworzenia i organizacji spółki WKS Śląsk Wrocław Handball Team sp. z o.o., która kontynuuje w tej dyscyplinie tradycję WKS Śląsk Wrocław.

Adwokat Daniel Grodziński (ur. 1974 r.)

Daniel GrodzińskiJego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego i prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawa karnego. Od 2004 r. obsługuje i doradza krajowym i zagranicznym klientom inwestującym na Dolnym Śląsku, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Świadczył usługi w zakresie restrukturyzacji spółek. Doradzał w zakresie przygotowywania projektów umów, reprezentacji klientów w negocjacjach, prowadzenia spraw sądowych. Ponadto świadczył usługi doradcze na rzecz Zgromadzeń Wspólników, Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W zakresie jego działań znajdowały się zakładanie i likwidacja spółek, połączenia, przejęcia, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence dla spółek. W przypadku spółek położonych w strefach ekonomicznych dodatkowo doradztwo obejmowało nabywanie nieruchomości, uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności, jak również postępowania w sprawie zmiany pozwolenia lub przedłużanie terminu do spełniania warunków zezwolenie, przygotowaniu umów o roboty budowlane, negocjowaniu umów z dostawcami. W zakresie prawa karnego mec. Grodziński reprezentuje klientów przed sądami sprawach karnych i wykroczeniowych, zarówno jako oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

W latach 2004 – 2012 zarządzał wrocławskim biurem kancelarii Wierzbowski Eversheds. Brał udział w wielu warsztatach i seminariach dla klientów jako mówca, jak również w licznych szkoleniach zawodowych i managerskich, posiada liczne kontakty w środowisku dolnośląskich przedsiębiorców, firm doradczych (PwC, E&Y, Deloitte) oraz władz miasta.

W dotychczasowej działalności doradzał miedzy innymi następującym podmiotom: Canon, Lenovo, Opera Software, Provident, Pentair, Orsay, Mead Johnson, Danfoss, McCain, VB Leasing, AmRest, Whirlpool, Wabco, Suedzucker, PCC Rokita, Wrocław 2012, Filharmonia Wrocławska.

Adwokat Konrad Nienartowicz (ur. 1982r.)

Konrad NienartowiczAdwokat Konrad Nienartowicz specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jako prawnik posiada duże doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. Zajmował się opracowywaniem wielu opinii prawnych i ekspertyz w tej dziedzinie. Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego, jak również prawa przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogą śródlądową i morską. W kręgu jego zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Obecnie odpowiedzialny jest między innymi za obsługę Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS S.A. (dawniej ODRATRANS S.A.), w ramach której w roku 2011 brał m.in. udział w przygotowaniu emisji obligacji odsetkowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu CATALYST, prowadzonego na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie natomiast uczestniczy w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji spółki i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach obsługi prawnej zajmuje się pomocą prawną związaną z umowami zawieranymi przez jego Klientów, doradztwem korporacyjnym, bieżącym doradztwem w zakresie działalności organów spółek, a także rozwiązywaniem bieżących problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa oraz pozostałymi problemami prawno-biznesowymi.

Oprócz obsługi przedsiębiorców i uczestniczenia w negocjacjach handlowych oraz doradzaniu przy realizacji inwestycji, zajmuje się także reprezentowaniem Klientów w sporach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz administracyjnymi. Jest obrońcą w sprawach karnych i sprawach wykroczeń.

Ponadto brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych sprzedawanych lub prywatyzowanych przedsiębiorstw.

Zespół

Irmina Dąbkowska

Irena MikulskaIrmina Dąbkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka seminarium magisterskiego z prawa podatkowego, które zakończyło się obroną pracy dyplomowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania w stosunkach polsko-niemieckich. Obecnie aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz w instytucjach państwowych, w tym w Ministerstwie Finansów oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
Uczestniczka licznych konferencji naukowych, warsztatów oraz konkursów (wyróżnienia zdobywane podczas konferencji podatkowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski). Laureatka XII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez CDiSP w Łodzi za przedstawienie glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stypendystka programu Erasmus na Georg-August Universität Göttingen oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Johannes Gutenberg Universität Mainz. Uczestniczka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym oraz handlowym. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych. Interesuje się prawem podatkowym.

Biegle posługuje się językiem niemieckim.

Małgorzata Kendzia

Małgorzata KendziaStudentka V roku Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, asystentka prawna.

Ukończyła kurs języka angielskiego prawniczego organizowany przez Centrum Języków Obcych Diverslingva we Wrocławiu.

Uczestniczka kursu International Business and Trade Summer Law Program Cracow 2010 organizowanego przez the Catholic University of America w Washington DC, w porozumieniu z prof. Rettem Ludwikowskim, działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Zwyciężczyni konkursu na najlepszą pracę o tematyce International Contract Law organizowanego przez JP Weber Dudarski sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.

W Kancelarii jest zatrudniona od ponad 4 lat. Współpracuje z aplikantami, asystuje w prowadzeniu spraw merytorycznych, szczególnie z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz szeroko pojętego prawa międzynarodowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

Irena Mikulska

Irena MikulskaW 2006 r. ukończyła Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość w zakresie rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Z Kancelarią współpracuje od roku 2005 r.

W Kancelarii odpowiedzialna za realizację strategii marketingowej oraz nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Kancelarii. Koordynuje pracę podległego Zespołu pracowników. Ponadto, odpowiedzialna również za kontakt z klientami, a także wszelkimi organizacjami, w tym w szczególności sądami, organami podatkowymi.

Urszula Siwicka

Urszula SiwickaUrszula Siwicka jest aplikantem adwokackim wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje od 2010 roku. Poprzednio doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach adwokackich i radcowskich, w tym także obsługujących zagraniczne podmioty gospodarcze.

Jest absolwentem prawa oraz administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium zagraniczne w ramach programu Socrates – Erasmus na Uniwersytecie w Tromso (Norwegia), a także była uczestnikiem Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym, zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i prawa mediów elektronicznych. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.