O nas

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górecki, Nienartowicz, Grodziński s.c. jest firmą prawniczą, której wspólnicy działają na rynku usług prawnych od 1998 roku.

Kancelarią zarządzają trzej wspólnicy: radca prawny Daniel Górecki, adwokat Konrad Nienartowicz oraz adwokat Daniel Grodziński. Zespół kancelarii uzupełniają aplikanci radcowscy i adwokaccy. Jesteśmy kancelarią prawniczą oferującą pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych. Ponadto adwokaci i radcowie prawni kancelarii świadczą doradztwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji finansowanych ze środków publicznych. Prawnicy kancelarii specjalizują się następujących dziedzinach: prawo spółek, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo czekowe i wekslowe, prawo karne. Nasz Zespół posiada doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie w zakresie umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umów: sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło i roboty budowlane, leasingu, pożyczki, rachunku bankowego, komisu, przewozu, składu, poręczenia oraz darowizny. Na co dzień zajmujemy się tak wyspecjalizowanymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej jak działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, leasing pracowniczy, prawo przewozowe.

Wspólnicy

Radca prawny Daniel Górecki (ur. 1972 r.)

Daniel GóreckiAbsolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów z kapitałem zagranicznym m.in. brytyjskim, niemieckim, holenderskim oraz koreańskim.

W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się on obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek, doradztwo w zakresie działalności organów spółek – Zarządów, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników) oraz wszelkich zagadnień związanych z umowami zawieranymi przez jego klientów (tworzenie i analiza umów, ich zmiany oraz uczestnictwo w negocjacjach). Radca prawny Daniel Górecki posiada szerokie doświadczenie we współpracy ze spółkami akcyjnymi (min. stała obsługa Odtrans SA, Aspa SA, CEFARM-WROCŁAW SA, FUM Chofum w Chocianowie SA, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, Żegluga Bydgoska SA). W stałej współpracy z kancelariami niemieckimi prowadzi dla swoich Klientów pełną obsługę prawną na terenie Niemiec.

Do doświadczenia zawodowego mec. Góreckiego należy dodać także obsługę procesu budowlanego fabryki Bosch Układy Hamulcowe sp. z o.o. w Długołęce, zarządzanie procesem obsługi prawnej realizowanym na rzecz Banku Współpracy Europejskiej S.A., obsługa prawna prywatyzacji H. Cegielski SA w Poznaniu, a w ramach współpracy z działającą na innowacyjnym rynku nanotechnologii Grupą Nanotech uczestnictwo w tworzeniu i negocjacji systemu umów dotyczących przemysłowego wykorzystania unikalnego patentu z zakresu nanometalurgii.

Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością (min. Żegluga Bydgoska SA, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie, Polska Żegluga Śródlądowa sp. z o.o., Rentrans Cargo sp. z o.o.), członkiem zarządów spółek należących do jego klientów Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., Foundrex sp. z o.o. bądź też likwidatorem spółek (m.in. Odratrans Nieruchomości sp. z o.o.).

W ramach współpracy z Poland Workforce sp. z o.o. (agencją pracy tymczasowej wyspecjalizowaną od lat w tzw. leasingu pracowniczym poza granicami Polski) Daniel Górecki od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transgranicznym delegowaniem pracowników. W ramach tej działalności tworzył min. wiele umów funkcjonujących na terenie Polski, Niemiec i Francji, zapewniał opiekę prawną w trakcie kontroli ZUS, organów skarbowych lub Inspekcji Pracy, także prowadzał z nimi spory, uczestniczył w szeregu szkoleń na terenie Polski i Niemiec.

Mec. Daniel Górecki pro publico bono zapewnił opiekę prawną w procesie tworzenia i organizacji spółki WKS Śląsk Wrocław Handball Team sp. z o.o., która kontynuuje w tej dyscyplinie tradycję WKS Śląsk Wrocław.

Adwokat Daniel Grodziński (ur. 1974 r.)

Daniel GrodzińskiJego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego i prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawa karnego. Od 2004 r. obsługuje i doradza krajowym i zagranicznym klientom inwestującym na Dolnym Śląsku, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Świadczył usługi w zakresie restrukturyzacji spółek. Doradzał w zakresie przygotowywania projektów umów, reprezentacji klientów w negocjacjach, prowadzenia spraw sądowych. Ponadto świadczył usługi doradcze na rzecz Zgromadzeń Wspólników, Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W zakresie jego działań znajdowały się zakładanie i likwidacja spółek, połączenia, przejęcia, przygotowywanie analiz prawnych oraz due dilligence dla spółek. W przypadku spółek położonych w strefach ekonomicznych dodatkowo doradztwo obejmowało nabywanie nieruchomości, uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności, jak również postępowania w sprawie zmiany pozwolenia lub przedłużanie terminu do spełniania warunków zezwolenie, przygotowaniu umów o roboty budowlane, negocjowaniu umów z dostawcami. W zakresie prawa karnego mec. Grodziński reprezentuje klientów przed sądami sprawach karnych i wykroczeniowych, zarówno jako oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

W latach 2004 – 2012 zarządzał wrocławskim biurem kancelarii Wierzbowski Eversheds. Brał udział w wielu warsztatach i seminariach dla klientów jako mówca, jak również w licznych szkoleniach zawodowych i managerskich, posiada liczne kontakty w środowisku dolnośląskich przedsiębiorców, firm doradczych (PwC, E&Y, Deloitte) oraz władz miasta.

W dotychczasowej działalności doradzał miedzy innymi następującym podmiotom: Canon, Lenovo, Opera Software, Provident, Pentair, Orsay, Mead Johnson, Danfoss, McCain, VB Leasing, AmRest, Whirlpool, Wabco, Suedzucker, PCC Rokita, Wrocław 2012, Filharmonia Wrocławska.

Adwokat Konrad Nienartowicz (ur. 1982 r.)

Adwokat Konrad Nienartowicz specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jako prawnik posiada duże doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. Zajmował się opracowywaniem wielu opinii prawnych i ekspertyz w tej dziedzinie. Dodatkowo cechuje się dużą wiedzą i praktyką w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego, jak również prawa przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogą śródlądową i morską. W kręgu jego zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu wdrażania oraz funkcjonowania norm ładu korporacyjnego.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych na rynku dolnośląskim i krajowym. Obecnie odpowiedzialny jest między innymi za obsługę Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS (dawniej ODRATRANS ), w ramach której w roku 2011 oraz 2014 brał m.in. udział w przygotowaniu emisji obligacji odsetkowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu CATALYST, prowadzonego na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w roku 2012 uczestniczył w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji spółki i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od roku 2013 Konrad Nienartowicz świadczy usługi prawne i doradcze na rzecz polskich filii międzynarodowej Grupy Kapitałowej TAVISTOCK, w zakres których, oprócz zwyczajowej pomocy prawnej, wchodzi m.in. opracowywanie strategii, restrukturyzacja oraz ocena potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W kręgu obsługiwanych podmiotów znajdują się także spółki wykonujące działalność deweloperską, spółki medyczne, czy spółki świadczące swoje usługi z zakresu tworzenia i stosowania nowych technologii. Istotną część wśród obsługiwanych klientów stanowią ponadto spółki rolnicze, zajmujące się uprawą roślinną i hodowlą zwierzęcą.

W ramach obsługi prawnej zajmuje się pomocą prawną związaną z umowami zawieranymi przez jego Klientów, doradztwem korporacyjnym, bieżącym doradztwem w zakresie działalności organów spółek, a także rozwiązywaniem problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa oraz pozostałymi problemami prawno-biznesowymi.

Oprócz obsługi przedsiębiorców i uczestniczenia w negocjacjach handlowych oraz doradzaniu przy realizacji inwestycji, zajmuje się także reprezentowaniem Klientów w sporach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz administracyjnymi.

Konrad Nienartowicz brał również udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych sprzedawanych lub prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak również w licznych podziałach, łączeniach i przekształceniach spółek handlowych.

Jest członkiem wielu Rad Nadzorczych, w których odpowiada za kontrolę przestrzegania ogólnych i wewnętrznych przepisów prawa.

Zespół

Malwina Kołodziej

Malwina Kołodziej

Malwina Kołodziej, aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.
W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się w głównej mierze prowadzeniem procesów cywilnych, obsługą podmiotów gospodarczych, w tym opiniowaniem i sporządzaniem umów handlowych oraz dochodzeniem odszkodowań.
Przedmiotem jej zawodowych zainteresowań jest prawo spółek oraz prawo pracy.

Biegle posługuje się językiem angielskim

Radca prawny Joanna Zdunkowska

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Joanna Zdunkowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Podczas kilkunastoletniej pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa umów handlowych.

Świadcząc pomoc prawną na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgłębiła wiedzę z zakresu tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emisji certyfikatów inwestycyjnych i bieżącej obsługi funduszy. Brała udział w rejestracji wielu niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.
Dodatkowo, brała udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz prawnych dotyczących obrotu wierzytelnościami. W trakcie wieloletniej praktyki obsługiwała kilkadziesiąt portfeli wierzytelności, m.in. bankowych, z branży transportowej, IT, reklamowej i budowlanej.

Ma również praktykę w świadczeniu pomocy prawnej dla wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Z Kancelarią współpracuje od 2017 roku.

Radca prawny dr Michał Bernaczyk

Michał Bernaczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbył aplikację radcowską pod patronatem mec. Daniela Góreckiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się głównie w prawie konstytucyjnym, europejskim i administracyjnym. Jest ogólnopolskiej klasy specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa do informacji publicznej. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek poświęconych tym zagadnieniom (link). Ponadto posiada duże doświadczenie w prawie nieruchomości (obrót nieruchomościami, prawo lokalowe i prawo budowlane, wywłaszczenia i zwroty nieruchomości). Zajmuje się również problematyką przetwarzania informacji z wykorzystaniem nowych technologii (IT), ochroną własności intelektualnej, prywatności i danych osobowych w mediach elektronicznych.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów działających w branży IT oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach wskazanej pomocy prawnej świadczy również usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Posiada tytuł doktora nauk prawnych i pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżniany nauczyciel akademicki, uczestnik programów badawczych w Polsce i zagranicą. Ekspert Biura Analiz Sejmowych i Senatu RP. Aktualnie pełni funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP VII kadencji.

Prelegent i wykonawca licznych szkoleń, wykładów adresowanych do sędziów, prokuratorów, administracji rządowej, samorządowej poświęconych dostępowi do informacji publicznej, ochronie informacji i jej ponownemu wykorzystywaniu.
Biegle posługuje się językiem angielskim (prawniczym).

Adwokat Urszula Siwicka

Urszula Siwicka

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Z Kancelarią współpracuje od 2010 roku.

Jest absolwentem prawa oraz administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium zagraniczne w ramach programu Socrates – Erasmus na Uniwersytecie w Tromso (Norwegia), a także była uczestnikiem Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym oraz prawie umów handlowych. Zajmuje się obsługą prawną procesów korporacyjnych (tworzenie, przekształcenia, łączenia i podziały spółek) oraz bieżącą obsługą prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Dodatkowo, posiada dużą wiedze i praktykę w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa autorskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Adwokat Irmina Dąbkowska

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Stypendystka programu Erasmus na Georg-August Universität Göttingen oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Johannes Gutenberg Universität Mainz. Uczestniczka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych.

 Z Kancelarią związana od 2012 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

 Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Irena Mikulska

Irena MikulskaIrena Mikulska w 2006 r. ukończyła Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość w zakresie rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Z Kancelarią współpracuje od roku 2005 r.

Jest w szczególności odpowiedzialna za realizację strategii marketingowej oraz nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Kancelarii. Koordynuje pracę podległego Zespołu pracowników. Ponadto, odpowiedzialna również za kontakt z klientami, a także wszelkimi organizacjami, w tym w szczególności sądami, organami podatkowymi.

Aleksandra Walasek

Aleksandra Walasek, studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka seminarium z zakresu prawa rzeczowego.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 r. Zatrudniona na stanowisku asystentki.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowo – egzekucyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.

Na co dzień udziela również wsparcia wspólnikom oraz pracownikom w zakresie zadań w Kancelarii, odpowiada za współpracę z podmiotami zewnętrznymi, zapewnia prawidłowy przepływ informacji pomiędzy biurem, klientami, sądami bądź różnego rodzaju instytucjami.

Interesuje się szeroko rozumianym prawem handlowym oraz prawem obrotu nieruchomościami.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Paulina Marut

paula

Paulina Marut, aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Jest absolwentką Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Uczestniczka seminarium magisterskiego z prawa karnego wykonawczego, które zakończyło się obroną pracy dyplomowej dotyczącej osadzenia sprawcy czynu zabronionego w zakładzie psychiatrycznym tytułem środka zabezpieczającego. Uczestniczka koła naukowego kryminalistyki Uniwersytetu. Organizator konferencji naukowej: „Nowoczesne metody wykrywania przestępstw” we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych we Wrocławiu. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zajmowała się w głównej mierze procesem cywilnym, obsługą podmiotów gospodarczych oraz dochodzeniem odszkodowań. Interesuje się prawem karnym, prawem karnym wykonawczym oraz zagadnieniami z zakresu kryminalistyki.

Biegle posługuje się językiem angielskim.